Coaching & training

Verbale & (non verbale) communicatie

De eerste vraag is dan altijd: Wat is nodig om de volgende stap te zetten? We helpen je om stapsgewijs jouw vraagstuk op te lossen, waarbij we niet alleen de menselijke kant belichten maar ook het achterliggende proces aanpakken. Zo werken we samen aan een passende oplossing.

Hoe beter de communicatie (begrip, inleving, betrokkenheid, etc.) hoe soepeler het einddoel bereikt wordt. ‘Miscommunicatie’ leidt tot o.a. tijdverlies, demotivatie en onbegrip, met alle gevolgen van dien. De non verbale communicatie is een belangrijk onderdeel van de training en geeft veel inzicht.

Ziekteverzuim is daarin een graadmeter; de afwezige medewerker kost de organisatie veel meer dan alleen de directe kosten.

Kortom: goede communicatie levert enorme (meer dan geld alleen) rendementen op!

Ziekteverzuim, zeker veroorzaakt door ‘burn-out’ is een groeiend fenomeen met een behoorlijke impact op bedrijfsprocessen en kosten, kortom een behoorlijke (helaas in dit geval negatieve) impact op het bedrijfsresultaat. In deze training zal worden ingegaan op de oorzaken en de gevolgen en op het specifieke onderwerp ‘communicatie’, waarin wij laten zien hoe het verloop is in het communicatieve proces, waarom mensen doen wat zij doen, hoe miscommunicatie ontstaat en de inzichten om deze in de toekomst te voorkomen.