Mensen-werk is een gespecialiseerd bureau in non-verbale communicatie en menselijk gedrag.
Onze non-verbale communicatie vertaalt onze emoties en drijfveren naar zichtbare fysieke signalen. Wanneer je deze signalen kan herkennen en juist interpreteren, kan je gesprekspartners lezen als een open boek en gedrag voorspellen. – en dat is in elk vakgebied van onschatbare waarde.

Effectiever en doelmatiger leren communiceren. Na 2 trainingsdagen en een persoonlijk coach moment ter afsluiting gaan we jouw persoonlijke effectiviteit op het gebied van communicatie verbeteren. Je compagnon, partner, collega, familie, vrienden en kinderen beter begrijpen, we starten vanuit jouw kracht, daarvoor gebruik ik het instrument van DISC. Vanuit jouw persoonlijkheids profiel gaan we daarna aan de slag met het lezen van Non verbale communicatie.

60-100% van onze communicatie is non verbaal, daar is dus veel in te winnen, dat is dan ook ons gezamenlijke doel! We gaan bezig met een groep van maximaal 14 personen, goed verzorg op onze locatie in het Crown Business center te Haarlem.

Lichaamstaal en succes zijn onlosmakelijk verbonden.

In deze interactieve training word je in een kleine groep van max. 14 personen tot op het niveau van professionele werkvaardigheid getraind. Dit wil zeggen dat je bij afronding van de training in staat bent om tijdens je werk en dagelijks leven non-verbale communicatie te herkennen, juist te interpreteren en hier adequaat op te handelen. Daarnaast weet je hoe je, jouw lichaamstaal kan aanpassen en welk effect dit heeft op je uitstraling en op anderen.

Na deze training kijk je met andere ogen naar de gesprekken die je dagelijks voert.

Bel of mail geheel vrijblijvend voor meer informatie 06-30595067 of rene@mensen-werk.nl 2 geheel verzorgde dagen + 1 uur persoonlijke coaching € 498,- per persoon excl. BTW